La Top 10 del fotoforum Award 3/2009
»Tema libero«

1. posto

Alexander Altmann: »Issyk-Kul«

350 euro / 11 punti

2. posto

Uta Schönknecht: »Fritz«

350 euro / 10 punti

3. posto

Dieter Metzigall: »Wetterfront«

350 euro / 9 punti

4. posto

Klaus Tesching: »Löwe«

150 euro / 8 punti

5. posto

Doppelporträt: »Doppelporträt«

150 euro / 7 punti

6. posto

Nguyen Manh Ngoc: »Winterparadies«

150 euro / 6 punti

7. posto

Thomas Tremmel: »Vitt«

150 euro / 5 punti

8. posto

Klaus Tesching: »Qualle«

150 euro / 4 punti

9. posto

Sonja Hübner: »Los, schneller ..«

150 euro / 3 punti

10. posto

Sandra Bartocha: »Winter«

150 euro / 2 punti