La Top 10 del fotoforum Award 5/2011
»Tema libero«

1. posto

Christian Koradi : »Unterwegs«

350 euro / 11 punti

2. posto

Viola Brandt: »Hypnose«

350 euro / 10 punti

3. posto

Andreas Pacek: »Indianer«

350 euro / 9 punti

4. posto

Nicole Kohlhepp: »Clarence, der schielende Löwe«

150 euro / 8 punti

5. posto

Christine Ströhlein: »Sprungbereit«

150 euro / 7 punti

6. posto

Emil Stephan: »Krokodil«

150 euro / 6 punti

7. posto

Nicole Kohlhepp: »Die Kleene aus dem Karton«

150 euro / 5 punti

8. posto

Bernd Walz : »Der Mensch ist ein Raubtier«

150 euro / 4 punti

9. posto

Katja Gragert: »Wohnzimmer«

150 euro / 3 punti

10. posto

Volker Frenzel: »Taj«

150 euro / 2 punti