La Top 10 del fotoforum Award 2/2008
»Vento e meteo«

1. posto

Dieter Mendzigall: »Minus 38 Grad«

350 euro / 11 punti

2. posto

Klaus-Peter Selzer: »Gipfelstürmer«

350 euro / 10 punti

3. posto

Wolfgang Wiesen: »Eifelfrost«

350 euro / 9 punti

4. posto

Sonja Trautmann: »Ruhe am Morgen«

150 euro / 8 punti

5. posto

Johann Kois : »Regenbogenberg«

150 euro / 7 punti

6. posto

Wolfgang Elster: »Windspiel«

150 euro / 6 punti

7. posto

Eberhard Ehmke: »Winternebel«

150 euro / 5 punti

8. posto

Sandra Bartocha: »Der erste Schnee«

150 euro / 4 punti

9. posto

Ferdinand Jendrejewski: »Kältestarre«

150 euro / 3 punti

10. posto

Gerd Pohlmann: »Hochspannung«

150 euro / 2 punti