La Top 10 del fotoforum Award 1/2014
»Tema libero«

1. posto

Frank Brehe: »Baumfuchs«

500 euro / 11 punti

2. posto

Ronald Vogel: »Eva Maria«

300 euro / 10 punti

3. posto

Johannes Heuckeroth: »Space«

200 euro / 9 punti

4. posto

Ralf Wilken : »Baywatch«

100 euro / 8 punti

5. posto

Oliver Schwamb: »Vilnius’ Tristesse«

100 euro / 7 punti

6. posto

Viorel Munteanu : »Im Ruhestand«

100 euro / 6 punti

7. posto

Markus Hendel: »Querfeldein«

100 euro / 5 punti

8. posto

Lucas Grey: »Berlin«

100 euro / 4 punti

9. posto

Achim Brandt: »Verkehrsregelung«

100 euro / 3 punti

10. posto

Holger Schmidtke: »Blaue Stunde«

100 euro / 2 punti