La Top 10 del fotoforum Award 5/2009
»Tema libero«

1. posto

Peter Roth: »Rampenlicht«

350 euro / 11 punti

2. posto

Karl-Heinz Schleder: »Postman’s home«

350 euro / 10 punti

3. posto

Willi Bülhoff: »Sturmlöder II«

350 euro / 9 punti

4. posto

Stanislav Belicka: »Überholen«

150 euro / 8 punti

5. posto

Wolfgang Elster: »Lago Maggiore«

150 euro / 7 punti

6. posto

Thomas Tremmel : »STPO«

150 euro / 6 punti

7. posto

Wolfgang Elster: »Triathlet«

150 euro / 5 punti

8. posto

Dieter Mendzigall : »Dogfrisbee«

150 euro / 4 punti

9. posto

Darko Böhringer: »Patagonia«

150 euro / 3 punti

10. posto

Carsten Schröder: »On the top«

150 euro / 2 punti