La Top 10 del fotoforum Award 1/2012
»Tema libero«

1. posto

© Silke M. Kemmer : »Zip«

350,- euro / 11 punti

2. posto

© Jürgen Stichweh: »Ballerina«

350,- euro / 10 punti

3. posto

© Christian Koradi: »Hungrig«

350,- euro / 9 punti

4. posto

© Roland Zaugg: »La Porte du Soleil«

150,- euro / 8 punti

5. posto

© Marcus Siebert: »Seeadler im Anflug«

150,- euro / 7 punti

6. posto

© Nicole Kohlhepp: »Der Tanz«

150,- euro / 6 punti

7. posto

© Stephan Fürnrohr: »Rostiger Anker«

150,- euro / 5 punti

8. posto

© Martina Brandstetter: »An deiner Seite«

150,- euro / 4 punti

9. posto

© Kirstin Magdanz: »Birnen«

150,- euro / 3 punti

10. posto

© Klaus Persch: »Handy-Man«

150,- euro / 2 punti