La Top 10 del fotoforum Award 1/2013
»Tema libero«

1. posto

Robi Crevatin: »Ikarusschaukel«

500 euro / 11 punti

2. posto

Achim Brandt : »Treppe«

300 euro / 10 punti

3. posto

Heiko Römisch Strandweg Baabe: »Strandweg Baabe«

200 euro / 9 punti

4. posto

Michael Frieser: »Sleeping«

100 euro / 8 punti

5. posto

Ralf Wendrich : »Storm«

100 euro / 7 punti

6. posto

Robi Crevatin: »Eiskaltes Händchen«

100 euro / 6

7. posto

Dorothea Garbisch: »Tropfen«

100 euro / 5 punti

8. posto

Sabine Reimers : »Auf Augenhöhe«

100 euro / 4

9. posto

Timo Wischmeier: »Barcelona II«

100 euro / 3 punti

10. posto

Martina Brandstetter: »Flieg mit mir«

100 euro / 2 punti