La Top 10 del fotoforum Award 6/2013
»Astratto«

1. posto

Dr.Werner Buschette: »Sonnenschirme«

500 euro / 11 punti

2. posto

Dorothea Garbisch: »)o0(«

300 euro / 10 punti

3. posto

Christian Koradi : »Zweifarbig«

200 euro / 9 punti

4. posto

Ralf Wilken: »Sommer auf Amrum«

100 euro / 8 punti

5. posto

Susanne Seiffert: »Hi Guys«

100 euro / 7 punti

6. posto

Ralph Gräf: »Curved«

100 euro / 6 punti

7. posto

Rene Potratz: »Lightdrops«

100 euro / 5 punti

8. posto

Volker Frenzel: »Blech«

100 euro / 4 punti

9. posto

Dorothea Garbisch: »Blankenese«

100 euro / 3 punti

10. posto

Heike Haack: »Leporello«

100 euro / 2 punti