La Top 10 del fotoforum Award 2/2010
»Natura in città«

1. posto

Stephan Opitz: » Ein Vogel auf dem Drahtseil«

350 euro / 11 punti

2. posto

Hubert Zelmanski: »Stadtlibelle«

350 euro / 10 punti

3. posto

Friedhelm Kösters: »Auge in Auge«

350 euro / 9 punti

4. posto

Angelina Heer: »Pausenbaum«

150 euro / 8 punti

5. posto

Andreas Pacek : »Natur im TV«

150 euro / 7 punti

6. posto

Ralph Gräf: »Mauerbäumchen«

150 euro / 6 punti

7. posto

Angelika Henke-Rumpf : »Lecker Dip!«

150 euro / 5 punti

8. posto

Martina Weise: »Mauerblümchen«

150 euro / 4 punti

9. posto

Ralph Gräf: »8xrot,1xblau«

150 euro / 3 punti

10. posto

Uwe Flöck: » Rückeroberung«

150 euro / 2 punti