La Top 10 del fotoforum Award 3/2014
»Sport e azione«

1. posto

Gerhard Großberger: »Dancers in Space«

500 euro / 11 punti

2. posto

Cor Boers: »Figuur skater«

300 euro / 10 punti

3. posto

Lukas Laurenz: »Hellmi«

200 euro / 9 punti

4. posto

Lothar Amtmann: »Einsitzer«

100 euro / 8 punti

5. posto

Klaus Lenzen: »Jump«

100 euro / 7 punti

6. posto

Andreas Hebbel-Seeger: »Morning Glory«

100 euro / 6 punti

7. posto

Frank Jagow : »Reach for the stars«

100 euro / 5 punti

8. posto

Heiko Sporning: »10 Meter«

100 euro / 4 punti

9. posto

Matthias Hau: »Hoch hinaus«

100 euro / 3 punti

10. posto

Peter Dietrich: »Spirit«

100 euro / 2 punti