La Top 10 del fotoforum Award 6/2009
»Flower Power«

1. posto

Wolfgang Elster: »Calla«

350 euro / 11 punti

2. posto

Hans-Jürgen Klemann : »Pusteblume«

350 euro / 10 punti

3. posto

Thomas Tremmel : »Flower Power«

350 euro / 9 punti

4. posto

Bernd Elvering: »Mohn am Fenster«

150 euro / 8 punti

5. posto

Christian Koradi : »Farbenfroh«

150 euro / 7 punti

6. posto

Oliver von Allmen : »Rose«

150 euro / 6 punti

7. posto

Heide Sigmund: »Weißer Mohn«

150 euro / 5 punti

8. posto

Fridolin Wick: »Sommertag«

150 euro / 4 punti

9. posto

Sandra Bartocha: »Leberblümchen«

150 euro / 3 punti

10. posto

Martina Weise: »Mohnfeld«

150 euro / 2 punti