La Top 10 del fotoforum Award 5/2008
»Tema libero«

1. posto

Daniel Schoenen: » Doppelhelix ...«

350 euro / 11 punti

2. posto

Nguyen Manh Ngoc: »Narzisse«

350 euro / 10 punti

3. posto

Daniel Schoenen: »Europameisterschaft 2008«

350 euro / 9 punti

4. posto

Volker Frenzel : »Treppenhaus«

150 euro / 8 punti

5. posto

Jana Dummert: »Spargel mal anders«

150 euro / 7 punti

6. posto

Bernd Bischof: »Drei Steine«

150 euro / 6 punti

7. posto

Daniel Schoenen: »Wohn-Mobil«

150 euro / 5 punti

8. posto

Roland Steffen: »Fußballstadion«

150 euro / 4 punti

9. posto

Martina Weise: »Mohn abstrakt«

150 euro / 3 punti

10. posto

Rolf Endermann: »Gelb in kleiner Dosierung«

150 euro / 2 punti