La Top 10 del fotoforum Award 5/2013
»Ritratto«

1. posto

Horst Binder: »Pere Lachaise«

500 euro / 11 punti

2. posto

Mirjam Ludwig: »Irene«

300 euro / 10 punti

3. posto

Alexander Fehrmann: »Jäger der Nacht«

200 euro / 9 punti

4. posto

Stefan Keinz: »Katzenaugen«

100 euro / 8 punti

5. posto

Dieter Tuschen : »Malawi-Child«

100 euro / 7 punti

6. posto

Norbert Hartl: »Einsam«

100 euro / 6 punti

7. posto

Roberto Ansorena: »90 cm«

100 euro / 5 punti

8. posto

Erhard Barwick: »Blick nach innen«

100 euro / 4 punti

9. posto

Bernd Krause: »Erni lacht«

100 euro / 3 punti

10. posto

Frank Willer: »Böse«

100 euro / 2 punti