La Top 10 del fotoforum Award 1/2007
»Tema libero«

1. posto

Manfred Kriegelstein: »Tante Leni«

350 euro / 11 punti

2. posto

Dieter Mendzigall: »Ein Morgen auf Rügen«

350 euro / 10 punti

3. posto

Cor Boers: »Reisefieber«

350 euro / 9 punti

4. posto

Hubert Sorgenfrei: »Feuerland«

150 euro / 8 punti

5. posto

Robert Storz: »Milchbubi«

150 euro / 7 punti

6. posto

Uwe Flöck: »Nussschalen am Strand«

150 euro / 6 punti

7. posto

Bodo Seifert: »Stadtansichten«

150 euro / 5 punti

8. posto

Dieter Mendzigall: »Mare«

150 euro / 4 punti

9. posto

Hans Wichmann: »Der schiefe Dom von Pisa«

150 euro / 3 punti

10. posto

Manfred Müller: »Der Sadhu«

150 euro / 2 punti