La Top 10 del fotoforum Award 5/2012
»Consumo«

1. posto

Volker Frenzel: »Abercrombie«

100,- euro / 11 punti

2. posto

Axel Schmachtenberg: »Mundraub«

100,- euro / 10 punti

3. posto

Wolfgang Wiesen: »Schnäppchen«

100,- euro / 9 punti

4. posto

Peter Kossok: »Deutschländer«

100,- euro / 8 punti

5. posto

Birgit Potthoff: »No Sports«

100,- euro / 7 punti

6. posto

Christian Koradi: »Feierabend«

100,- euro / 6 punti

7. posto

Rudolf Bartl: »Nostalgie«

100,- euro / 5 punti

8. posto

Roland Guth: »Berlin«

100,- euro / 4 punti

9. posto

Josef Leiminger: »Cocktailstraße«

100,- euro / 3 punti

10. posto

Roland Guth: »7 - 24 Uhr«

100,- euro / 2 punti