La Top 10 del fotoforum Award 4/2008
»Forma e colore«

1. posto

Chris Tettke: »Pflastermalerei«

350 euro / 11 punti

2. posto

Roland Steffen: »Gasometer«

350 euro / 10 punti

3. posto

Eberhard Ehmke: »Klare Formen«

350 euro / 9 punti

4. posto

Daniel Schoenen: »Blaue Treppe«

150 euro / 8 punti

5. posto

Peter Legler: »Sonnenschirme«

150 euro / 7 punti

6. posto

Hubert Zelmanski: »Passage«

150 euro / 6 punti

7. posto

Herbert Welling: »Schöner Wohnen«

150 euro / 5 punti

8. posto

Volker Frenzel: »Wäsche«

150 euro / 4 punti

9. posto

Helmut Plamper: »Vor der Fahrt«

150 euro / 3 punti

10. posto

Dieter Mendzigall: »Tulpenblatt auf Stein«

150 euro / 2 punti